zondag 27 mei 2012

"Er is een homofobe minderheid, maar de meeste Hongaren kan het niet schelen"

Gay Pride, Budapest
Een nieuwe grondwet die vastlegt dat het huwelijk een zaak tussen man en vrouw is. De politie in Boedapest die (voor de zoveelste maal) pas na een gerechtelijke uitspraak vergunning verleent voor de Hongaarse gay pride. Een parlementariër “het propageren van een homoseksuele levensstijl” per wet wil verbieden. Tolerantie lijkt ver zoek in Boedapest, de stad waar eind juni de EuroGames, het jaarlijkse sportevenement voor homoseksuele en transseksuele amateur- en topsporters in Europa, plaatsvinden.
Toch promoten de organisatoren van de EuroGames 2012 Hongarije juist als een open en tolerante samenleving. Zwemmer en EuroSport-woordvoerder Gábor László zegt dat die tolerantie er, ondanks alle berichten die anders doen vermoeden, nog steeds is. "We hebben afmeldingen gehad van sporters die zeggen dat ze liever niet komen, maar dat echt is onterecht," meent hij.
Dat er wolken aan het roze firmament zijn, zal Lázsló niet ontkennen. Sinds 2006 extremistische groeperingen het voortouw namen in de protesten tegen de toenmalige socialistische premier Gyurcsány maken die zich ook sterk tegen "het maatschappelijk verval" en "de abnormale levensstijl" van homo's. In 2008 en 2009 vielen skinheads de gay pride aan. Sindsdien verhindert krachtig politieoptreden nieuwe incidenten, maar in december vroegen gemeenteraadsleden van Jobbik in Boedapest (tevergeefs, overigens) om een verbod van de gay pride omdat "die heteroseksuelen discrimineert".


“We willen een dam opwerpen en onze kinderen beschermen tegen de seksuele vrijheid, vooral de diverse vormen van seksueel deviant gedrag die de samenleving penetreren,” aldus Ádám Mirkóczki, parlementariër van de  extremistische Jobbik, die de grondwet, de mediawet en de strafwet wil aanpassen om openlijk homoseksueel gedrag te bestraffen. Als Mirkóczi zijn zin krijgt kunnen homo’s die hand in hand lopen, beboet worden met 150.000 forint (500 euro). Wie in woord, geschrift, foto of film “reclame maakt” voor een “homoseksuele leefstijl” zou mogen rekenen op vijf jaar gevangenis.
László ziet het niet echt als een bedreiging. “Er is een homofobe minderheid, maar de meeste Hongaren kan het echt niets schelen of iemand homo is, of ze staan er zelfs positief tegenover. De homofobe stemmen zijn luider geworden, maar de rest van de samenleving is niet echt veranderd. Natuurlijk hebben homo's wel eens onprettige ervaringen, maar dat is niet anders in landen die als tolerant bekend staan.”
Okay, hand in hand lopende homostellen zie je uiterst zelden, en zelf doet hij dat ook niet. Maar heel wat homo's wonen zonder problemen openlijk samen en Boedapest heeft een bloeiend nachtleven met homocafés, bars, clubs en restaurants, zoals Capella, een dansclub die met zijn travestietenshows en zijn overdadige, barokke interieur niet alleen homo’s, maar ook veel heterostellen lokt.
Dat homo’s wat terughoudender zijn in het openbaar, vindt László gezien de geschiedenis van het land niet zo gek. "Onder het communisme was homoseksualiteit een taboe en geen enkele civiele organisatie hield zich ermee bezig. Mensen wisten nauwelijks van het bestaan af.” Pas na 1990 ontwikkelde zich een homoscene. “Dat ging heel rustig: er openden nieuwe bars, er waren vreedzame parades. In 2002 werd het mogelijk een partnerschap te laten registreren, en daar is ook door deze regering niet aan getornd,” zegt hij.
Lázsló noemt de EuroSpelen een goed voorbeeld van de tolerantie in de samenleving. De organisatie verloopt soepel, op een vergeefse poging van de Jobbik-gemeenteraadsfractie na, die wilde verhinderen dat gemeentelijke sportfaciliteiten aan de EuroGames worden verhuurd. "Onze organisatie is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers, homo's en niet-homo's. Sport is een manier om mensen die niets met politiek op hebben, bij een zaak te betrekken. Daarom zijn we overal waar we weerstand voelden, meteen opgestapt. Dat was zelden nodig, De reacties bij sportfaciliteiten, sportbonden en iedereen die we om hulp vragen, zijn vooral positief," zegt László.


Geen opmerkingen: