woensdag 7 maart 2012

Paardrijden als schoolvak

Hongaarse huzaren anno 2011
Paardrijden als schoolvak? Ik moet bekennen, toen ik twee weken geleden hoorde dat daar plannen voor waren, dacht ik dat het om een grap ging. Maar niet dus. "Onderwijs in verband met de hippische cultuur zal prominenter worden in het publieke onderwijssysteem. Het doel is om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties kennis hebben van en affectie met paarden en de hippische cultuur. De mogelijkheid om paarden te ontmoeten en te berijden moet daarom geen zeldzame en onbetaalbare zaak worden voor kinderen, maar zo natuurlijk als zwemlessen vandaag." Aldus de dagelijkse email van de Hongaarse regering.
Hopelijk leiden de zwemlessen er niet onder, want het zal toch uit de lengte of uit de breedte moeten komen, en geld dat aan paardrijlessen wordt uitgegeven, kan nergens anders aan worden besteed. Het kan bijvoorbeeld niet aan universitaire opleidingen worden besteed, waar wegens geldgebrek  tienduizenden studieplaatsen minder zijn en studenten aanzienlijk meer collegegeld moeten betalen. Of aan het financieren van kleuterscholen in dorpen waar geen kleuterschool is - meestal dorpen met een grote zigeunergemeenschap waar de kinderen door gebrek aan kleuteronderwijs al met een achterstand naar de lagere school gaan.
Maar goed, paardrijlessen dus. Ze maken deel uit van het nieuwe basisleerplan dat het ministerie van onderwijs op 2 maart vrij gaf, 204 pagina's vol legalistische wetsbepalingen, waar onderwijsorganisaties precies een week de tijd voor krijgen om erop te reageren. Maar het idee komt van minister van defensie Hende, die een enthousiast propagandist van de Hongaarse natie als ruitervolk is.

In een toespraak bij een grote ruitershow in Boedapest vorig jaar september haalde hij herinneringen op aan de tijd dat Hongaarse huzaren hun vijanden nog met paard en zwaard te lijf gingen (en die vijanden omgekeerd hetzelfde deden, maar dat even terzijde) en droomde hij van Hongarije als nieuwe ruiternatie. Oostenrijk om te skiën, Spanje om te zwemmen en Hongarije om paard te rijden, dat was zijn toekomstidee. En dus wordt paardrijden een schoolvak. En ik zou niet helemaal willen uitsluiten dat het leger weer een cavalerie krijgt. Al was het maar voor de sier.
Paardrijden is het enige vak dat verrast in het nieuwe plan. Kinderen moeten in het vervolg op school leren wat het betekent staatsburger te zijn, en je een gezin vormt. Per slot van rekening staat het gezin in de nieuwe grondwet. Dus gaan leraren hen vertellen hoe je verantwoordelijke partners bent en hoe je conflicten in de familie hanteert.
Ik zie het voor me, in een klas vol pubers, een leraar die probeert uit te leggen hoe je met generatieconflicten omgaat. "Jongens, heb begrip voor je vader, hij heeft het moeilijk met zo'n opgroeiende puber"? Of, meer passend in de huidige tijdsgeest met een minister-president die meent dat een klap op zijn tijd geen kind heeft geschaad: "Wees dankbaar als je vader je in elkaar slaat, hij doet het voor je eigen bestwil." Misschien toch effectiever om de ouders op school uit te nodigen?Geen opmerkingen: