donderdag 20 september 2012

Wordt u geslagen? Krijg een kind!Heb jij vandaag al een kind gekregen?

“Wat ruim 100.000 mensen eerder niet is gelukt, daar is één man binnen een dag in geslaagd,” becommentarieerde een afgevaardigde van de Hongaarse regeringspartij Fidesz deze week het parlementaire besluit om mishandeling binnen het gezin strafbaar te stellen. Maar er moet worden bijgezegd dat die ene man, Fidesz-parlementariër István Vargá, dat resultaat bepaald niet beoogd had toen hij anderhalve week geleden meende dat veel kinderen krijgen dé oplossing is voor het probleem van vrouwenmishandeling.
Volgens een Hongaarse uitdrukking is het goed om je geld te tellen en om je vrouw te slaan en heel wat mannen blijken dat advies te volgen. Volgens onderzoek is 22 procent van de Hongaarse vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld, een cijfer dat ongeveer dubbel zo hoog ligt als in Nederland. Vorige zomer startte een aantal vrouwenorganisaties daarom een handtekeningencampagne om het parlement ertoe te verplichten de kwestie op de agenda te zetten. Deze zomer hadden ze de vereiste honderdduizend handtekeningen bij elkaar en anderhalve week geleden kwam de zaak daadwerkelijk aan de orde.
Maar regeringspartij Fidesz en diens kleine christelijke coalitiepartner KDNP voelden niets voor de aanpassing van de strafwet. De bestaande wet verbiedt geweld in zijn algemeenheid, en dat was genoeg, meende Fidesz en stemde, op een aantal vrouwen na, massaal tegen een wetsvoorstel om mishandeling binnen de familie apart strafbaar te stellen.
“Vrouwen moeten zich primair concentreren op het krijgen van kinderen en wij zouden erover moeten praten hoe families drie, vier of vijf kinderen kunnen krijgen, in plaats van één of twee. Dat zou helpen elkaar meer te respecteren en huiselijk geweld zou dan geen kwestie meer zijn,” verklaarde parlementariër en jurist Vargá namens zijn partij tijdens het debat. Als iedere vrouw voor het vaderland drie of vier kinderen zou baren, zou iedereen gelukkig zijn.

Het werd hem niet in dank afgenomen. De maatschappelijke verontwaardiging was zo groot, dat Vargá zich vorige week maandag gedwongen zag zijn verontschuldiging aan te bieden aan de vrouwelijke parlementariërs. Hij gaf ieder van hen als zoenoffer een roos. Maar daarmee was de kwestie de wereld niet uit. Er werd gedemonstreerd, in Boedapest, voor zijn kantoor in zijn woonplaats Oroszház en vooral op het internet. Online werden Vargá, en zijn partij, zo heftig aangevallen dat hij tegenover een internetkrant verzuchtte: “Ik kijk maar liever niet, om een hartstilstand te voorkomen.”
Het leidde er uiteindelijk toe dat premier Orbán eind vorige week tegenover een delegatie van vrouwelijke partlementariërs verklaarde dat hun verontwaardiging terecht was. Het resultaat kon niet uitblijven. Afgelopen maandag bleek de partij die anderhalve week geleden overweldigend tegen aanpassing van het strafrecht was geweest, plotseling nog massaler voor: zonder enige uitzondering stemden alle afgevaardigden voor het initiatief om geweld in het gezin in een speciale wet aan te pakken. Er komt een werkgroep die voorstellen daarvoor moet gaan ontwikkelen.
Alleen een aantal KDNP’ers bleef weg van de stemming, omdat een wet tegen geweld in het gezin volgens hen het heilige begrip familie bedreigt. Ook Zoltán Balog, als minister van menselijke hulpbronnen (dat wil zeggen sport, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, sociale zaken, anti-discriminatie en nog veel meer) verantwoordelijk voor de nieuwe wetgeving, deelt die mening. Hij praat liever over geweld binnen relaties en meent dat speciale wetgeving op dit vlak diep ingrijpt in de privésfeer. Verder vindt Balog, behalve minister ook dominee en geestelijk raadsman van premier Orbán, het niet terecht dat er zoveel nadruk op geweld tegen vrouwen wordt gelegd. “Er zijn ook mannen die door hun vrouw mishandeld worden.”


Geen opmerkingen: