woensdag 13 december 2006

GENETISCH AFVAL

De Hongaarse politie heeft 32 agenten op non-actief gesteld, omdat ze zich op een online-forum op het interne politienetwerk buitengewoon racistisch over zigeuners hadden uitgelaten. Zandhoopbewoners, hersen-geamputeerden, weide-negers en genetisch afval waren een paar van de termen waarmee ze de Roma-minderheid in Hongarije omschreven. Op het Holdudvar(Maanhof) -forum ventileerden ze de mening dat ijverige zigeuners al lang zijn uitgestorven, dat je Roma moet slaan en dat ze gesteriliseerd horen te worden.

De zaak kwam aan het licht, omdat Mihaly Máté, een gepensioneerde agent het materiaal had verzameld en samen met een lokale Roma-organisatie op CD had gebrand en anderhalve maand geleden op had gestuurd naar de hoofdcommissaris van de nationale politie. Het onderzoek dat die daarop liet doen, leidde tot de schorsing van de 32. Máté verklaarde tegenover de radio dat schelden op zigeuners in Hongarije helaas zeer gebruikelijk is, maar dat het helemaal onaanvaardbaar is, als agenten met dergelijke ideeën rondlopen, omdat hun optreden grote gevolgen kan hebben voor het leven van andere mensen.

Tijdens het onderzoek werden in het totaal 8000 forumbijdragen van de afgelopen drie jaar onderzocht. Onder de geschorste agenten bevinden zich geüniformeerden en rechercheurs in burger, maar opvallend is dat de meerderheid van de betrokkenen op het bureau werkte en in praktijk niet meer dan andere Hongaren in aanraking komt met zigeuners. Dat het forum zo lang kon draaien, komt omdat er geen moderator was om de zaak in de gaten te houden en hogere officieren er geen deel aan namen.

Het interne onderzoek zal naar verwachting eind december worden afgesloten en het is niet uitgesloten dat er nog meer mensen worden geschorst. Tot een strafrechtelijke vervolging komt het niet. Volgens het openbaar ministerie zijn de uitspraken weliswaar verwerpelijk, maar is er niets strafbaars gebeurd.Geen opmerkingen: