dinsdag 23 oktober 2007

DATABESCHERMING

Een paar jaar geleden wilden patiënten op het internet een lijst publiceren van gyneacologen en andere artsen die hun werk niet goed deden. Dat mocht niet, zei de Hongaarse ombudsman voor dataprotectie, Attila Péterfalvi. Dat tastte de persoonsbescherming van de betreffende artsen aan, en die ging voor de veiligheid van patiënten.
De Hongaarse belastingdienst kan niet zomaar beschikken over de Hongaarse bankgegevens als hulp in het opsporen van zwart geld. Dat gaat volgens Péterfalvi namelijk tegen de dataprotectiewet en die is belangrijker dat de strijd tegen zwart geld.
Hongarije's dataprotectiewet is streng, en dat is begrijpelijk gezien de geschiedenis van het land. Onder het communisme waren afluisteren, brieven lezen en bespioneren aan de orde van de dag, en dan wil je daarna wel wettelijk vastleggen dat dat nóóit meer kan, al lijkt de wet ietwat te ver doorgeschoten te zijn.
Het eerste, lijkt me, waar je gezien dat verleden de burgers tegen beschermt, is een te grote belangstelling van de politiek voor hun doen en laten. Péterfalvi, of de wet, blijkt daar echter anders over te denken.
Wie in de komende maanden zijn handtekening zet onder één van de lijsten waarmee Fidesz rond zal gaan om voldoende ondertekenaars te verzamelen voor zijn referendum over de gezondheidszorg, wordt volgens het radioprogramma Magyar Rádió Krónika in een databasis van die partij gestopt. Dat heeft Fidesz ook bij de volkstellingen van 2004 en de verkiezingen van 2006 gedaan.
Het databestand bevat behalve namen en adressen ook een korte aanduiding. Een 'sz' duidt op sympathisant, een + op een echte aanhanger en een - op een MSzP-stemmer die twijfelde over de juistheid van zijn keuze.
Dat kan dus, volgens Péterfalvi, want de politiek heeft nooit een wet aangenomen om zijn eigen politieke marketingmogelijkheden aan banden te leggen.
István Tarlos, de leider van de Fideszcampagne, reageerde op het radioverslag met de opmerking dat hij nog nooit zo'n lijst had gezien. En bovendien, voegde hij eraan toe, zag hij niet in waarom mensen er druk over zouden maken als zulke lijsten wel bestaan. De burger is gewaarschuwd.

Geen opmerkingen: