woensdag 21 februari 2007

KINDERPORNO

Hongaarse oppositiepartijen zijn boos over een voorstel om het filmen van jongeren van veertien jaar en ouder die sex hebben, niet strafbaar te stellen. Het gaat in het wetsvoorstel om jongeren die instemmen met de opname. De porno-opnames mogen bovendien uitsluitend voor eigen gebruik bestemd zijn. Maar volgens critici zet het voorstel de poort voor de productie van commerciële kinderporno wijd open.
Ironisch genoeg is het wetsontwerp het gevolg van het feit dat het Hongaarse wetboek van strafrechten moet worden aangepast aan de EU-regelgeving die een strengere aanpak van kinderporno eist. Volgens de huidige Hongaarse wet is de productie van kinderporno niet meer dan een overtreding. In de nieuwe wet komt er gevangenisstraf van tussen de drie en de acht jaar op te staan....
De Hongaarse Vrije Democraten (SzDSz) de kleinste, liberale regeringspartner, vreesden dat de nieuwe strafwet zou kunnen leiden tot gevangenisstraffen voor jongeren die – bijvoorbeeld – voor de lol opnames maken met hun mobieltje. ,,Met die nieuwe wet dreigden jongeren in de gevangenis te belanden’’, aldus de liberale parlementariër Miklós Hankó Faragó, ,,In plaats daarvan moeten we de volwassenen die kinderen voor porno misbruiken, hard aanpakken.’’
In het voorstel van minister József Petrénei dat nu voor het parlement ligt, zijn opnames voor eigen gebruik toegestaan, als de jongere ermee heeft ingestemd. Volgens de minister is onzin dat kinderen vanaf veertien wel legaal sex kunnen hebben, maar niet in staat zouden zijn al dan niet in te stemmen met het filmen daarvan. De nieuwe wet kent één uitzondering: opnames, gemaakt door ouders, voogden of mensen die anderszins voor de jongere verantwoordelijk zijn, blijven hoe dan ook strafbaar.
Volgens de Hongaarse Christendemocratische Volkspartij is het wetsvoorstel ,,een schande’’. Oppositieparlementariërs wijzen er – ietwat demagogisch – op dat twee SzDSz-kandidaten zich vorig jaar uit de verkiezingscampagne moesten terug trekken wegens beschuldigingen dat ze betrokken waren bij kinderporno.
Volgens NANE, een organisatie die zich inzet voor mishandelde vrouwen, geeft het voorstel in feite toestemming aan volwassenen om kinderen te mishandelen. De bepaling dat de opnames alleen voor eigen gebruik bestemd mogen zijn, is geen garantie dat mensen zich daar ook aan houden, aldus NANE.
Ook binnen de regeringscoalitie bestaat twijfel over het huidige voorstel, omdat het misbruik in de hand zou kunnen werken. Maar volgens de socialistische parlementariër en jurist Gergely Bárándy is het simpelweg schrappen van de gewraakte bepaling niet de oplossing.
Zonder die bepaling zouden rechters volgens hem in toekomst verplicht zijn om jongeren die aan een seksfilm mee hebben gewerkt, te veroordelen. De wet zou rechters op zijn minst de mogelijkheid moeten geven om soepel met dergelijke kwesties om te gaan en eventueel van strafvervolging af te zien, aldus Bárándy.
Ook oppositieleidster en voormalig minister van justitie Ibolya David van het kleine christendemocratische Hongaars Democratisch Forum noemt onterechte vervolging van jongeren een risico. Zij ziet als mogelijke oplossing dat huiselijke kinderporno in het geval van jongeren boven de veertien alleen wordt vervolgd als er sprake is van een concrete aangifte.


Geen opmerkingen: